LMS som ger framtidstro

Som företagare brottas man hela tiden med att ligga i framkant och inte halka efter på en allt mer hård arbetsmarknad. Dels slåss man om potentiella arbetstagare men även om kunder som vill köpa ens produkter. Ett av de viktigaste verktygen ett företag kan använda sig av för att hela tiden säkerställa att man ligger i framkant är en LMS plattform. Har du som företagare inte ett stabilt LMS är det hög tid att införskaffa ett sådant. Vi berättar mer om möjligheterna med en LMS plattform.

Vad är LMS?

Innan vi specifikt går in och beskriver vad en LMS plattformär så kan det vara på sin plats att närmare beskriva vad LMS är för något. Som det låter är LMS en förkortning för Learning Management System. Det är helt enkelt ett avancerat system för att dels hålla koll på dina medarbetares kompetensutvecklingsinsatser men även kan systemet genomföra själva utbildningsinsatserna. Är det dessutom ett större LMS kan exempelvis både statistik, rapporter och olika roller definieras inom ditt LMS.

LMS plattform

Att det heter LMS plattform är ett samlingsbegrepp för en digital plattform där allt inom Learning Management samlas. Det är i denna plattform du administrerar allting kring dina medarbetares utvecklingsinsatser. Det är i plattformen du skapar olika utbildningsinsatser. Det är i plattformen du lägger ut utbildningen och det är i plattformen dina medarbetare kan ta del av utbildningen men även registrera in sina olika kompetenser. Hur skarp din LMS plattform ska vara bestämmer egentligen du. Det finns på marknaden olika typer av LMS plattformar och vissa innehåller fler möjligheter än andra. 

Hur gå tillväga?

Nu har du fått en första inblick i vad ett LMS är. Ditt nästa steg är att börja närma dig att införskaffa ett LMS. Det absolut bästa tipset är då att börja med att specificera ditt behov. Allt utgår från ditt företag och ditt behov.